Van depreminden sonra Türkiye genelinde KOBİ’lerin afet farkındalıklarını artırmak, afetlere hazırlıklarını ve dayanıklılıklarını güçlendirmek amacıyla, 2013 yılında, UPS Global Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan Ticaret Odası Vakfı, IDEMA ve UPS Türkiye iş birliği ile Sağlam KOBİ projesi Türkiye’de hayata geçirilmiştir.

KOBİ’lerin afetlere hazırlık süreçlerine ve afet sonrasında iş hayatına hızla dönmelerine destek sağlamak amacıyla proje kapsamında bugüne kadar 20.000 ’den fazla kişiye ulaşıldı. 2013 yılından bu yana 25 ilde, 100 ’den fazla eğitim ve eğitmen eğitimi düzenleyen Sağlam KOBİ projesi, Türkiye genelinde yaklaşık 3500’den fazla KOBİ ’ye, 100.000’den fazla kişiye ulaşmıştır. Proje, Denizli ve Mersin’deki mükemmeliyet merkezleri aracılığıyla KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. İşletmeler, http://saglamkobi.com/ web sitesindeki ücretsiz olarak erişilen çevrimiçi araçlardan Afet Direnç Testi ile afetlere hazırlık seviyelerini test edebilmekte, En İyi 20 İpucu ile alabilecekleri temel önlemleri öğrenmekte, Çalışma Kitapçığı ile en kritik iş varlığını belirlemekte, mevzuat gereğince zorunlu olan Acil Durum Eylem Planı ’nı oluşturabilmektedir. Yereldeki bilgi ve tecrübelerini küresele taşıyan proje, bölgesel ihtiyaçları baz alan içerikler geliştirmekte ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Bunlardan ilkini Sri Lanka’da gerçekleştirmiştir.

Özel sektör, kamu, sivil toplum, akademi ve uluslararası organizasyon temsilcilerinden oluşan Sağlam KOBİ Danışma Kurulu , iş dünyası önderliğinde kapsamlı bir afet koordinasyon planının hazırlanması yolunda bilgi alışverişinde bulunmayı sağlamaktadır.

2018 yılında İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Antalya ’daki 400 KOBİ ile “ Türkiye’deki KOBİ’lerin Afetlere Dayanıklılığı ” araştırmasını yapılmıştır. Araştırma, Marmara Depreminin 20 yılında, KOBİ’lerin afet hazırlığı ve dayanıklılığı konusundaki eksiklik ve ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır.

Proje, KOBİ’lerin afet hazırlık süreçlerini teşvik edecek mekanizmaları oluşturmak için Allianz, Esri, UPS ve IDEMA’nın kaynak sağladığı ve uygulamasına önderlik ettiği “KOBİ’lerin Afet Haritası” gündemini 2 vizyonu olarak belirlemiştir. Bu vizyon kapsamında, özel sektör önde gelenleri ile iş birliği yapmış ve dijital platform üzerinden KOBİ’lere yönelik afetlere hazırlık teşvik sistemini geliştirmiştir.