İşyerinizde Koronavirüs Tedbirlerini Aldınız/Alındı mı?

Adınız Soyadınız
E-posta adresiniz
Telefon Numaranız
Sahibi olduğunuz ya da çalıştığınız işletmenizin adı

Soru

Sahibi olduğunuz ya da çalıştığınız işyerininin bulunduğu il ve ilçe
Yeni Dosya
İşletmede rolünüz nedir?
Sektörünüz
Çalışan sayınız
İşletmeniz esnek çalışma alanları ve saatlerini belirlemeye uygun mu?
Koronavirüsün yaygınlaşmasını engellemek için esnek çalışma alanları ve saatleri belirlediniz/belirlendi mi?
Çalışanlarınız hasta olmasını ve/veya hasta aile bireylerinin bakımını sağlamasını öngörerek hastalık izni politikalarını esnettiniz/esnetildi mi?
İşyerinizdeki çalışanlarınız ve iş ortaklarınız için iş sürecinizi anlatan bir iletişim planı oluşturdunuz/oluşturuldu mu?
Kritik operasyonlarınızın sürekliliğini sağlamak için iş sürekliliği planı yaptınız/yapıldı mı?
Birden fazla işyeriniz varsa, yerel iş yeri yöneticilerinize koşullara uygun karar alma yetkisi yaptınız/yapıldı mı?
İş yerinizde çalışan seyahatleri ve geçici görevlendirmeler ile ilgili kısıtlama ve/veya iptal politikası uyguladınız/uygulandı mı?
Akut solunum sistemi hastalık belirtisi (öksürük, nefes darlığı gibi) gösteren çalışanlarınızı evde kalması için teşvik ettiniz/edildi mi?
Koronavirüse maruz kalmayı en aza indirmek için sosyal mesafe uygulaması yaptınız/yapıldı mı?
İş yeri hijyenini sağlamak ve çalışanlarınızı korumak için sık sık temas edilen kapı kolları, tezgahlar vs. gibi yüzeyler rutin olarak temizleniyor mu?
Bu teste nasıl ulaştınız?
Koronavirüs ile ilgili merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz neler var?