BASIN BÜLTENİ

Türkiye’de özel sektör, afetlere karşı dayanıklılığa ve risk altındaki topluluklara desteğini artırıyor.

29 Kasım 2017, İstanbul –Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Türkiye Ağı, UPS Vakfı, TÜRKONFED, ABD Ticaret Odası Vakfı ve diğer özel sektör temsilcileri, İstanbul’da düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesinde, yeni oluşturulan “Sağlam İşletmeler Platformu” yoluyla, afete karşı dayanıklılığın, afetlere müdahalenin ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesine destek olacakları konusunda güvence verdiler. Yeni platform, Connecting Business Initiative(Küresel İş Bölümü Girişimi) tarafından desteklenen 13 özel sektör ağından biri olacak. Küresel İş Bölümü Girişimi, özel sektörün kriz risklerinin azaltılması, acil durum hazırlığı, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde BM sistemi, hükümetler ve sivil toplum ile eşgüdümlü olarak harekete geçmesine yardımcı olmayı hedefleyen çok ortaklı bir girişim.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Temsilcisi IrenaVojácková-Sollorano, “Küresel Afet Hazırlık Merkezi’ne göre, Türkiye nüfusunun yüzde 70’i depreme karşı dayanıksız bölgelerde yaşıyor. Ülkenin yüzde 95’inden fazlası dünyadaki en aktif deprem bölgelerinden ve toprak kaymasının yaygın olduğu alanlardan birinin üzerinde yer alıyor. Buna ek olarak, Türkiye, dünyada en fazla mülteci kabul eden ülke. Bu alanda pek çok gelişme olmasına rağmen, özel sektör halabirçok alanda katkı sağlama potansiyeli var,” dedi.

Afetlere dayanıklılık konusunda çalışacak olan “Sağlam İşletmeler Platformu”, özel sektörün afet yönetimi ve insani yardım konularında daha etkin olmasını hedefliyor. “Geçen sene İstanbul’da düzenlenen Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde özel sektörün yapabileceği desteklerin koordine edilmesi konusu küresel bir ivme kazanmıştı. 2013’te Türkiye’de UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, CSR Türkiye ve ABD Ticaret Odası Vakfı tarafından başlatılan ‘Sağlam KOBİ’ adlı Afete Karşı Dayanıklılık programı büyük bir fark yaratarak, büyük çapta bir başarı olacak,” diyen UPS Vakfı Başkanı ve UPS Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Direktörü EduardoMartinez, “Bu yeni platform, KOBİ’lerin devamlılığını destekleyecek, bunun dışında, şirketler ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok paydaşa ulaşıp çok sayıda topluluğun afete karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacak,” dedi.

“Özel sektör desteklerinin daha iyi koordine edilip planlanması, acil durum ve afetlere karşı hazırlık yapılması, bilgi paylaşımı, ulusal faaliyetler ve BMfaaliyetleri ileişbirliği, özel sektörün afete karşı dayanıklılığı konusundaki çalışmalarının daha iyi olmasını sağlayacak. Bu çabalar önemli ihtiyaçlara anlamlı bir şekilde destek olunmasına da katkıda bulunacak,” diyen TÜRKONFED Genel Sekreteri Arda Batu ise “TÜRKONFED’in40 bin KOBİ üyesi var ve ülkenin afete dayanıklı bir ekonomisi olması için onları önemli aktörler olarak sürece dâhiletmemiz gerekiyor,” diyerek KOBİ’lerin afete karşı dayanıklılık konusundaki önemine vurgu yaptı.

Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Ağı Temsilcisi ve Unilever Türkiye’nin Pazarlamadan Sorumlu Bölgesel Genel Müdürü Mustafa Seçkin de, “Afetlere karşı dayanıklılık oluşturmaya dair işbirliği fikri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi yaklaşımı ile tamamen aynı doğrultuda. Bizler Türkiye’de sorumlu kurumlu vatandaşlığı destekliyor; mevcut iletişim ağımızla bu konudaki eyleme katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz,” dedi.

“Sağlam İşletmeler Platformu” tüm özel sektörün katılımına açık. Daha fazla bilgi için connectingbusiness.org sitesi ziyaret edilebilir.

Daha fazla bilgi için: Hüseyin Yılmaz, KSSD, +905326831134, [email protected]; Faik Uyanık, UNDP, +905304992548, [email protected]