İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi amacıyla işveren ve çalışanların hak, görev ve sorumluluklarının belirlendiği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bütüncül uygulaması içi tanınan geçiş süreci 1 Temmuz 2016 itibarıyla tamamlanıyor.


50 kişinin üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinin 31 Aralık 2012, 50 kişinin altında çalışanı bulunan çok tehlikeli ya da tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinin 1 Ocak 2014 tarihine kadar belirlenen yükümlülükleri tamamlamaları gerekiyordu. Bu doğrultuda, 1 Temmuz 2016 itibarıyla 50 kişinin altında çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu geliyor.