Covid-19 Krizinde KOBİ`lere Yönelik Destekler:


COVID-19 krizi KOBİ`lerimizi derinden etkiliyor. Bu sürecin hızlıca atlatılması için kamu, devlet bankaları, özel bankalar ve kalkınma ajansları art arda destek paketleri açıklıyor.

Sağlam KOBİ, tüm bu destek paketleri takip ediyor ve KOBİ`lerimize duyuruyor.

Eğer aşağıdaki destek paketleri dışında başka destekler hakkında bilginiz varsa bizimle [email protected] mail adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

KAMU DESTEKLERİ

Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi

 • Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi.
 • Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak. 
 • Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak. 
 • İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 
 • İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 
 • Kredi Garanti Fonu 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredilerde öncelik gelişmelerden oluşuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalarla KOBİ’lere verilecek. 


 • İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak. 
 • Ülkemizdeki 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle ertelendi.
 • Nakit akışı bozulan KOBİ’ler ve diğer firmalara, mevcut kredilerinin 6 aya kadarı ödemesiz olmak üzere, 12 aya kadar ilave süre tanınmasını sağlandı.
 • Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirildi.
 • Esnaflarımızın hem Nisan, Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz ötelendi, hem de yüze 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketi hayata geçirildi. 
 • Personel maaşlarını kamu bankalarından ödeyen firmalara, istihdamı azaltmamaları şartıyla, önümüzdeki 3 aylık personel gideri kadar ilave likit sağladık. 
 • Kredi Garanti Fonunun limiti 50 bin liraya ve toplam kapasitesi de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükseltildi. 
 • Reeskont kredilerinin geri ödemeleri 90 gün daha uzatılarak 50 milyar liralık bir kaynak ihracatçıların kullanımına sunuldu. 
 • Kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırıldı. 

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir? 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” Nelerdir? 

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır. 

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Neler Sağlanacak?
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine , elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve İl İletişim Adresleri

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/

BANKA DESTEKLERİ

Kamu Bankaları

Ziraat Bankası

 • 31 Mart’ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.
 • Firmaların şubat sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkânı verecek.
 • Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerinin uygun vadeli yapılandırabilecek, ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Ziraat Katılım Bankası

 • Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle (dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar) kredilerini yapılandırabilecek.
 • 31 Mart’a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek.
 • Finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ne yönelik ilave limit ihtiyaçları karşılanacak.

Vakıfbank

 • Firmaların 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.
 • İşletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.
 • Firmaların nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Vakıf Katılım Bankası

 • Firmaların 30 Haziran’a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.
 • Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımları, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.
 • Firmalara 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.

Halkbank

 • 31 Mart’a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
 • Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, 3 ay sürekle ve faizsiz ertelenecek.
 • Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek.
 • Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.Özel Bankalar

İş Bankası

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle ;

 • Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
 • Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
 • KOBİ’lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.
 • Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
 • Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.
 • Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.
 • POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.
 • Bireysel müşterilere; talep halinde tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

Akbank

Akbank`tan yapılan açıklamaya göre;

 • Bireysel ve tüzel müşteriler 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.
 • Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz olarak yapılabilecektir.
 • Müşterilerin ATM’lerden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil’den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL’ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.
 • Ayrıca Ortak ATM’lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz hale getirilmiştir.

QNB Finans Bank

Müşterilere yönelik destekler ;

 • QNB Finansbank ATM’lerinden kartınızla ve kare kod ile günlük para çekme limiti geçici olarak 5.000 TL’ye yükseltildi.
 • Temassız kart şifresiz işlem limiti 120 TL’den 250 TL’ye yükseltidi.
 • Kredi kartı bulunan ve kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilere, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda kredi kartı borç, kredi anapara, faiz ve komisyon ödemeleri 3 ay ertelenecek.
 • Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı sağlanacak. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.
 • Para transferlerinizi şubeye gitmeden ücretsiz yapabilmeniz için, 30 Nisan 2020’ye kadar Cep Şubemiz, İnternet Şubemiz ve ATM’lerimizden yapacağınız havale ve EFT işlemlerinizden ücret alınmayacak.
 • Tek ATM platformunu 30 Nisan 2020’ye kadar ücretsiz sunuyoruz. QNB Finansbank ATM’lerine ek olarak; DenizBank ve TEB ATM’lerinden de hesaptan para çekme, hesaba para yatırma ve kredi kartı borç ödeme işlemlerinizi işlem adedi sınırı olmaksızın ücretsiz yapabilirsiniz. Ayrıca hesap bakiyesi, kredi kartı borcu ve limit bilgilerinizi sınırsız sayıda ücretsiz sorgulamaya devam edilinebilecek.

Yapı Kredi

Müşterileri için " ekonomik destek paketi ”ne göre:

 • 30 Nisan’a kadar olan tüm bireysel ve ticari kredi ürünlerinin ana para, faiz ve taksit ödemelerinin, talep etmeleri halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan tanınacak.
 • Bireysel ve tüzel müşterilere, günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekleyecek ve gerekirse ek limit çıkarmak için çalışacak.
 • Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ile kartsız para çekme/yatırma işlemlerinden 1 ay boyunca ücret almayacak.

Deniz Bank

Müşterilere yönelik pakete göre;

 • Bankacılık işlemleri 7/24, DenizBank İnternet Şubesi, MobilDeniz, DenizKartım ve fastPay uygulamalarından ve İletişim Merkezimizi arayarak gerçekleştirebilir. Aksi belirtilene kadar bu kanallardan yapacağınız EFT ve havale işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacak.
 • Tek ATM platformu kapsamında bankanın ATM’leri yanında TEB ve QNB Finansbank ATM`leri üzerinden yapılan işlemler de 30 Nisan 2020’ye kadar ücretsiz olacaktır.
 • Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan`a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran`a kadar ötelenebilecektir.
 • ATM`lerden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limitini ücretsiz 5000 TL`ye kadar yükseltti.
 • 250 TL’ye kadar olan ödemeler temassız özelliği bulunan DenizBank kartı veya DenizKartım uygulamasında yer alan karekod ve mobil ödeme seçenekleri ile güvenle gerçekleştirebilecek.

Garanti Bankası

Müşterilerine sunduğu destekler şu şekilde:

 • Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
 • Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
 • KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
 • KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,
 • Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,
 • Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,
 • Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması,
 • 30 Nisan 2020 tarihine kadar, Garanti BBVA Mobil, İnternet Bankacılığı veya ATM’lerden yapılacak havale ve EFT işlemlerinin ücretsiz olması.

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

"Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı"nın bütçe büyüklüğü ve programdan kimlerin yararlanacağı da belli oldu. Programa göre yenilikçi uygulama geliştirenler desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsi bu süreçte olacak. Haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Programın toplam bütçe büyüklüğü de yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlendi. Bir ay süreyle askıda kalacak programa başvurular üç gün içinde sonuçlandırılacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

İzmir Kalkınma Ajansı

İzmir Kalkınma Ajansı`nın (İZKA) COVID – 19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere 15 Milyon TL destek sağlanacak “COVID – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı” başvuruya açıldı. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Çukurova Kalkınma Ajansı

COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı 31.03.2020 tarihinde ilan edilmiş olup, son başvuru tarihi 30.04.2020 saat 17.00 olarak belirlenmiştir. Taahhütnameler ise her bir başvuru için elektronik başvuru bitiminden sonraki 5 iş günü içerisinde faks veya e-posta aracılığı ile teslim edilecek olup taahhütname teslimi son tarihi 30.04.2020 saat 18.00 olarak belirlenmiştir. Program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilmektedir. Başvuru aşamasında hiçbir Matbu Belge Ve Dosya Teslimi Talep Edilmeyecektir. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Kuzey Kalkınma Ajansı

Kuzey Kalkınma Ajansı COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılması için acil çözüm sunan projelere yönelik hazırlamış olduğu COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında, uygun proje başvurularını desteklemek amacıyla 31 Mart 2020 tarihi itibariyle proje teklif çağrısı ilanına çıktı. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2020 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden kurum ve kuruluşlar yönelik COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için başvuruların kabulüne başlamıştır. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Zafer Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Trakya Kalkınma Ajansı

Trakya Kalkınma Ajansı, uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etmiştir. Program kapsamında toplam 3 milyon TL kaynağın kullandırılması planlanmaktadır. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Serhat Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) ilan edilen “COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı” için son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Mevlana Kalkınma Ajansı

Mevlana Kalkınma Ajansı, ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması hedeflemek üzere “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında ‘hızlandırılmış’ bir hibe desteği programına çıkmıştır. Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Fırat Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Dicle Kalkınma Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşabilir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

Ahiler Kalkınma Ajansı

Başvuru rehberine buradan ulaşılabilir.