Verilen eğitimde afet farkındalığı, afetlere yenilikçi yaklaşımlar ve risk azaltma, sağlam işyeri ve sağlam işletme, iş sürekliliğinin sağlanması gibi konuların önemi vurgulanırken afetlere hazır bulunmak için Sağlam KOBİ Araç Seti’nin nasıl kullanılacağı da gösterildi.