Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) tarafından KOBİ`lerin risklerini, ihtiyaçlarını ve fırsatlarını daha iyi anlamaya katkıda bulunmak amacıyla bir anket çalışması yürütülmektedir. Bu çalışma bir yandan KOBİ`lerin kapasite geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verirken bir yandan da KOBİ`lerin odağının İş Sürekliliği Planlamasından, mali ve diğer finansal politika ve stratejilerin dahil olduğu daha geniş bir çerçeveye nasıl yayıldığı hakkında göstergeler sunacaktır.

Ankete katılmak için tıklayın.